Liatunet Barnehage

Et godt sted å være for liten og stor.

Liatunet barnehage er en liten frittstående privatdrevet barnehage, med 25 plasser. Vi holder  til i naturskjønne omgivelser  på Liaskjæret. Barnehagen er lys og trivelig og vi har et flott uteområde med frukttrær, grønnsakshage  og stor fin lekeplass. Et variert terreng på ute plassen gjør at barna har mange muligheter.

Rundt oss har vi muligheten til å gå på både korte og lange turer i variert  terreng. Vi har nærhet til både  sjø, skog, vann og fjell, som vi benytter oss av daglig. Vi har også tilgang til et område med grillhytte, der vi kan tilbringe hele dager, året rundt. 

 Liatunet barnehage har sin egen hønsegård. Her får barna være med og mate og stelle hønene. Et av høydepunktene for dagene er å se om det har kommet egg. Vi er også så heldige at vi har kort gangavstand  til både sauer, ender og til og med en påfugl. 

Hverdagen hos oss er variert. Vi er ofte å finne på korte og lengre turer i nærområdet. Vi har temauker eller lengre prosjekter. Noen av temaene våre omhandler f.eks vennskap- der vi har fokus på venner, Regnbueuke  der vi har fokus på mangfold og at alle er like mye verdt. De større prosjektene våre, som f.eks fordypning i en bok, insekter osv, jobber vi gjerne med over tid. Da har vi noen dager i uken med ekstra fokus på prosjekt. Felles for alle dagene våre er at vi jobber i smågruppen. Barna blir delt i grupper etter alders- og/ eller funksjonsnivå. Her jobber en- to voksne med en liten gruppe barn. Vi verdsetter denne måten å jobbe på, da vi kan ha all fokus rettet mot barna.

Medarbeiderne i Liatunet barnehage er engasjert i barna og evner se det beste i alle barna. Vi fremhever det positive hos dem. Vi er en stabil personalgruppe, som består av en god blanding av unge medarbeidere og medarbeidere med lang erfaring. Felles for alle er at de er reflekterte, varme, tydelige, trygge og gode voksne- for både barna og kollegaer.
Et godt og trygt arbeidsmiljø som igjen fører til et trygt og godt miljø for barna.
Personalet er kurset i De utrolige årene, og vi har svært god erfaring med bruk av dette. Hos oss får også barna være med på Dinoskole to år på rad. Forskning viser at repetisjon er bra for barn, og med temaene rundt emosjonell- og sosial kompetanse, som Dinoskolen omhandler- gjør det barna i Liatunet ekstra godt rustet for livet etter barnehagen. 

Visjonen vår er: Det er stort å være liten i Liatunet barnehage Vi jobber hver dag med mål om at hvert enkelt barn skal ha en opplevelse av at det er stort å være liten i Liatunet.  I vår barnehage blir alle barna sett hver dag. Personalet i vår barnehage har troen på barna de arbeider med, og respekterer dem. Vi er få voksne i Liatunet, noe som gjør at barna har få voksne og forholde seg til. Dette mener vi skaper trygghet. I vår hverdag er det viktig og ha fokus på barna og være der barna er, delta i barnas lek og la barna få muligheten til å påvirke sin hverdag ved at de blir sett og hørt. Vi ser stor verdi i den daglige samtalen med barna.
Vi føler oss som privilegerte voksne, når barna deres deler så mye med oss.
Velkommen til oss!